Υιοθετήθηκε ΣΠΑ 18

Μπεζ/Λευκό, Αρσενικό, 2 ετών, 20 κιλά

ΣΠΑ 33

Ημίαμη Γκέκας, Κορίτσι, 5 ετών.  Τσιπ ΜΤ963002000032918 Λεισμάνια