ΣΠΑ 113 WHITNEY

Να σας γνωρίσουμε τη #whitney

ΞΗΡ 10- ΡΑΜΠΟΚΛΗΣ

Παιδιά το αγόρι μας αυτό είναι το ΞΗΡ 10

Κοντεσινα!

Κοντεσίνα! Έχει επιβιώσει και βασανιστεί από μωρό 4 ολόκληρα χρόνια στην κόλαση..💔

Αγάπη!

#Υιοθετήστε η #Φιλοξενήστε την Αγάπη 💛!! _