ΣΠΑ 219

ΣΠΑ 219
Περιγραφή

Ποιος θα σώσει αυτό το κορίτσι;🙏🏼
Είναι η Στέλλα κι περίπου 7 ετών μεσαίου μεγέθους, η οποία νοσεί από Καλαζαρ, Ερλιχια και Αναπλάσμωση..!!
Πιστεύουμε ότι είναι χρόνια κάτοικος του κυνοκομείου…καθώς φοβάται αρκετά τον άνθρωπο..
Είναι καιρός όμως να βρει την αγάπη και ένα ζεστό σπίτι για να ακολουθήσει την θεραπεία της μακριά από το κλουβί.
_
Ποιος θα αναλάβει αυτό το πλάσμα;
Ο αριθμός της ΣΠΑ 219.
_
#Υιοθετήστε και #Σώστε 🙏🏼!
.
Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς.

Χαρακτηριστικά
Video