ΣΠΑ 8

Αρσενικό, περίπου 2 ετών , 15 κιλά 

ΣΠΑ 156

Μπεζ αρσενικό, 2 ετών, 20 κιλά  

Υιοθετήθηκε! ΣΠΑ 44

Ημίαιμος τσομπάνης, αρσενικό, περίπου 2 ετών, 25 κιλά  

ΣΠΑ 13

Ημίαιμο Αρσενικό Μπεζ/λευκό, 2 ετών, 30 κιλά 

Υιοθετήθηκε ΣΠΑ 18

Μπεζ/Λευκό, Αρσενικό, 2 ετών, 20 κιλά

ΣΠΑ 33

Ημίαμη Γκέκας, Κορίτσι, 5 ετών.  Τσιπ ΜΤ963002000032918 Λεισμάνια