ΣΠΑ 33

Ημίαμη Γκέκας, Κορίτσι, 5 ετών.  Τσιπ ΜΤ963002000032918 Λεισμάνια