ΣΠΑ 52

Θετικός στη λεισμανίωση, χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή.

ΣΠΑ 54

Θετικός στη λεισμανίωση, χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή