ΣΠΑ 54

Θετικός στη λεισμανίωση, χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή

ΣΠΑ 61

Θετικός στην αναπλάσμωση, χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή